Velkommen      Vertsvilkår - Norge
Skriv ut denne sidenLegg til i favoritter
Vennligst les vilkårene før du registrerer deg som vert:
 

1. Jeg er innforstått med ingen ytterligere tjenester (f.eks. vann, toaletter, elektrisitet, tømming av avfallsvann, søppelkasse) er nødvendig å tilby. De tjenester som eventuelt tilbys bør være gratis, med unntak av elektrisitet som det kan tas en rimelig sum for (NOK 20-40 pr døgn er normalt på campingplasser);

 
2. Jeg er innforstått med at jeg ikke må kreve at gjestende bobileiere kjøper produkter av meg;
 
3. Jeg gir herved Nordic Stops fullmakt til å publisere informasjonen jeg har avgitt på registreringsskjemaet i den årlige Nordic Stops guideboken og at denne vil bli gjort tilgjengelig for bobileiere i Norden og Europa for øvrig;
 
4. Jeg er innforstått med at min registrering som vert hos Nordic Stops vil bestå inntil jeg gir skriftlig beskjed om å bli strøket fra guideboken (jeg er innforstått med at slik beskjed må gis innen 15. desember for å bli strøket fra det påfølgende års guidebok);
 
5. Jeg er innforstått med at Nordic Stops ikke påtar seg noe ansvar for noen forbindelser mellom meg og gjestende bobileiere og jeg fritar Nordic Stops fra ethvert ansvar som måtte oppstå av eventuelle avtaleforhold mellom den enkelte bobileier og meg selv;
 
6. Jeg er innforstått med at oppføring i guideboken er fullstendig gratis. Oppføringen kan bli kansellert av hver av partene ved å gi skriftlig meddelelse innen 15. desember, med effekt fra påfølgende år;
 
7. Jeg er innforstått med at Nordic Stops kan endre disse betingelsene, med effekt fra påfølgende år. Eventuelle endringer vil bli skriftlig meddelt innen 15. november i året før de nye betingelsene trer i kraft.

Copyright © 2012 Nordic Stops - JKHage.

E-post: info@nordicstops.com